Odborný seminář Mediace

Stáhněte si prosím závaznou přihlášku na seminář mediace - CZ.doc (26kB)

Vážení přátelé mediace

připravili jsme pro Vás dva odborné semináře praktické mediace a související problematiky.

Semináře navazují na odbornou konferenci s workshopem a panelovou diskusí Mimosoudní řešení sporů, které se konají ve dnech 21. a 22. září v Brně.
Absolventi obdrží osvědčení o absolvování semináře. Osvědčení je platné pro zápis do seznamu mediátorů, vedený na MPO v rámci projektu řešení spotřebitelských sporů.

Semináře jsou kombinované v časové dotaci 100 hodin

 1. část - účast na obou dnech odborné konference Mimosoudní řešení sporů
 2. část - praktický nácvik mediačních technik
 3. část - e-learningové (distanční) studium souvisejících právních norem


Program semináře :


 1. část – účast na obou dnech odborné konference Mimosoudní řešení sporů

  Konference se koná ve dnech 21. a 22. září v sídle Veřejného ochránce práv v Brně pod záštitou ministryně spravedlnosti ČR.
  Konference představuje setkání předních odborníků v oblasti alternativního řešení sporů. Přibližuje problematiku obchodních, spotřebitelských sporů a sporů rodinných, mezikomunitních a mezinárodních. V jejím rámci se uskuteční workshop zaměřený na praktický nácvik základů komunikace. Podrobný program konference je na našich internetových stránkách.

 2. část – praktický nácvik mediačních technik

  Tato část proběhne ve dvou víkendových blocích ve školících střediscích Praze a v Evropském mediačním a arbitrážním centru ve Křtinách u Brna. Úkolem praktické části je osvojení si mediačních technik a jejich procvičení na modelových studiích.

  Zahájení v pátek a v sobotu 9.00 hod
  Praktická část 9.00 – 17.30 s přestávkou na oběd
  Večerní blok 19.00 – 21.00
  Zahájení neděle 8.30 hod
  Praktická část 8.30 – 17.00
  Ukončení semináře 17.00 hod
 3. část – e-learningové studium souvisejících právních norem

  V této části se účastníci v rozsahu 30 hodin seznámí prostřednictvím distančního samostudia s příslušnými právními normami českého, evropského a mezinárodního práva zaměřenými na oblast práva na ochranu spotřebitele, vybrané části práva obchodního a občanského a práva rodinného včetně důležitých mezinárodních úmluv.

Termín konání :

Brno 9. 10. a 11. října 2009
  23. 24. a 25. října 2009
Praha 6. 7. a 8. listopadu 2009
  20. 21. a 22. listopadu 2009


Cena semináře :

V ceně jsou zahrnuté studijní materiály, ubytování vždy pá-so a so-ne a stravování
Cena při ubytování v jednolůžkovém pokoji: 24 500,-Kč
Cena při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 23 600,-Kč
Cena bez ubytování: 20 500,-Kč

V ceně není zahrnutý účastnický poplatek na odbornou konferenci Mimosoudní řešení sporů.


Lektoři :

JUDr. Lenka Pavlová Ph.D.
Ing. Stanislava Valešková