ContactUnie profesních mediátorů ČR, občanské sdružení
Kateřinská 493/8
Praha 2
128 00

IČO : 22725237 (Registrace MV, čj. VS/1.1/72702/08-2)
E-mail: [email protected]